رانندگی عبارت است از کنترل وسیله نقلیه زمینی مثل خودرو، کامیون و اتوبوس. رانندگی بیش از فقط کنترل وسیله نقلیه است و نیازمند دانستن و به کارگیری قوانین راهنمایی نیز می شود. در تمام  دنیا رانندگان برای اخذ گواهینامه رانندگی باید آموزش رانندگی بگیرند و آزمون آن را با موفقیت بگذرانند. در بسیاری از کشور ها حتی بعد از گذراندن آزمون، راننده در ابتدای رانندگی محدود به قوانین خاص می شوند. مثلاً درکانادا رانندگان تازه کار باید برای دوسال برچسب" N"به ماشین خود بزنند و برای یک سال بعد از برچسب "L" استفاده کنند.در ایران نیز برای مدتی طرحی اجرا شد در آن  رانندگانی که تازه گواهینامه می گیرند می بایست تا یک سال بیرون شهر رانندگی نکنند و اگر جریمه می شدند، گواهینامشان باطل می شد.

۱- رانندگی یکی از رفتارهای روزانه انسانهاست و این  رفتار نشانگر فرهنگ، تربیت و شخصیت اجتماعی می‌باشد و از نوع رانندگی هر کس می توان به ماهیت درونی او می برد.

۲-با توجه به این فراگیری این مهارت یک ضرورت می‌باشد و فراگیری آن بستگی کاملی به آمادگی فکری و روانی هر شخصی دارد، بنابراین دقت و هوشیاری و خونسردی پایه آموختن هر چه بهتر این مهارت می‌باشد.

ارکان ایمنی ترافیک ( اصول تصادفات)

رانندگی بر پایه ۳ فاکتور راننده – خودرو – راه و عوامل محیطی بنا شده است که عامل راننده نقش بسیار مهمی  را در این زمینه ۷۰ تا ۸۰ درصد بعهده دارد و ۳ وظیفه مهم از وظایف رانندگان قابل توجه می‌باشد.

سه وظیفه مهم یک راننده ( ویژگی‌های راننده دور اندیش)

۱- پیش از حرکت ، اطمینان از سلامت خودرو، همراه داشتن تجهیزات لازم در خودرو و در هنگام رانندگی، مراقبت از خودرو و جلوگیری از وارد آوردن آسیب به خودرو ناشی از خرابی راه‌ها.

۲- مراقبت از جا سرنشینان خودرو و ایجاد آرامش برای آنان با پرهیز از سرعت های بی‌مورد  وترمزهای تند با توجه به قوانین و مقررات .

۳- مراقبت از جان مردمی که در حال عبور و مرور هستند این مردم ممکن است سواره باشند یا پیاده با توجه به قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی.

راه و عوامل محیطی :

برای استفاده از راه علائم ، نشانه‌ها ، چراغ‌های راهنمائی، تابلوها، خط‌ کشی، فرمان پلیس راهبر و آئین نامه رانندگی بصورت قانون در نظر گرفته شده که برای ایمنی استفاده کنندگان از راه می‌باشد.

سوار شدن به خودرو

۱- بدلیل نیاز به افزایش دید خودروهای عبوری و آگاهی از وضعیت لاستیک‌های خودرو (  پنچری یا کم باد بودن) و آگاهی از پشت خودرو،بهتر است زمان سوار شدن از پشت خودرو وارد خیابان شده و پس از توجه به جلوی خودرو به سمت در خودرو حرکت کرد.

۲-  با دست راست کلید را درون قفل در وارد و با دست چپ دستگیره در را گرفته و در باز گردد.

 

۳- ابتدا پای راست با دست راست فرمان گرفته شود سپس کمر و سر و دست و در آخر پای چپ به خودرو وارد می‌گردد و در بسته میگردد.

دور زدن یک فرمانه:

 

الف- ابتدا برای دور زدن باید در منهی الیه سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود .

ب-برای دور زدن در خیابانهای عریض از دور زدن یک فرمانه استفاده می شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیم و گاز را ثابت نگه می داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریم. وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را به چپ می چرخانیم و دور می زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم . در خیابانهایی که دو باند رفت‌وآمد دارند در هنگام دور زدن اگر از مسیر مخالف ماشین می آید حتماً باید در وسط خط توقف کنیم و بعد با احتیاط دور بزنیم .

2- دور زدن دو فرمانه

برای دور زدن دو فرمانه نیز باید مانند دور زدن یک فرمانه یک سری از کارها را عیناً انجام دهیم و چون دور زدن دو فرمانه معمولاً در خیابانها و کوچه های باریک است مجبور هستیم که بعد از جلو رفتن دوباره به عقب برگردیم و دور بزنیم . الف- ابتدا برای دور زدن باید در سمت راست خیابان توقف کنیم که این کار مانند ایستادن با زدن راهنمای سمت راست شروع می شود – گرفتن کلاج – دنده را به دنده یک رساندن - کلاج و ترمز گرفتن انجام می شود.

ب-برای دور زدن در خیابانهاو کوچه های باریک از دور زدن دو فرمانه استفاده می شود.به این نحو که ابتدا راهنمای سمت چپ را زده با نگاه کردن در آینه جلو و بغل وقتی وسیله نقلیه یا عابری نزدیک نیست می توانیم با رعایت احتیاط و حق تقدم دور بزنیم . – مقداری گاز می دهیم و گاز را ثابت نگه می داریم و آرام پا رااز روی کلاج مقداری بالا می آوریم.

وقتی ماشین مقدار کمی به جلو رفت پا را از روی گاز بر می داریم و فقط با همان مقدار کم کلاج فرمان را سریع به چپ می چرخانیم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه سریع سه دور فرمان را به راست  می چرخانیم تا چرخها ی عقب به سمت چپ تمایل پیدا کند وسریع کلاج را تا آخر می گیریم و ترمز می کنیم . دنده را در حالت دنده عقب قرار می دهیم و مقداری عقب عقب می رویم نرسیده به انتهای خیابان یا کوچه یارسیدن تا نیمه خیابان سریع سه دور فرمان را به چپ می چرخانیم و کلاج و ترمز را می گیریم و متوقف می شویم و بعد هم دنده را در حالت دنده یک قرار می دهیم و مانند شروع حرکت کلاج را آرام ول می کنیم و فرمان را سریع می پیچیم و سریع فرمان را راست می کنیم تا کاملاً در سمت راست خیابان و در مسیر حرکت قرار گیریم . و دور می زنیم و بعد سر ماشین را صاف می کنیم و در سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم .

یک کارشناس برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه راننده پرخاشگر، راننده‌ای است که با اعمال خلاف قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، حرکاتی همچون تغییر مسیر ناگهانی، سبقت غیر مجاز و عدم رعایت فواصل طولی و عرضی را انجام می‌دهد، گفت: متأسفانه میزان رانندگی پرخاشگرانه در ماه‌های گرم سال تشدید می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از «عصر ایران»، شهرام جباری‌زادگان با بیان اینکه در کارنامه رانندگان پرخاشگر، بوق‌زدن مکرر، استفاده از نور بالا، تعقیب و گریز خودرویی و حتی فحاشی و هتاکی به چشم می‌خورد، اظهار کرد: همان طور که آلودگی هوا می‌تواند بر سیستم عصبی رانندگان اثر بگذارد، گرمای هوا نیز می‌تواند سیستم اعصاب رانندگان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه پرخاشگری برخی رانندگان به یکی از عوامل استرس‌زای زندگی روزمره تبدیل شده که با کوچک‌ترین تلنگری مانند یک تصادف ساده می‌تواند به یک نزاع خونین خیابانی تبدیل شود، تصریح کرد: در این میان، مدیریت خشم در رانندگی می‌تواند از بروز بسیاری از اتفاقات ناگوار و غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری کند.

«آینه به آینه» و «سپر به سپر» خودروهای دیگر حرکت نکنیم

این کارشناس برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه برای آنکه تحت تأثیر رانندگان عصبانی قرار نگیریم، در وهله نخست باید راننده‌ای متین، محتاط و قانونمند باشیم و از ایجاد شرایطی که ممکن است به تحریک سایر رانندگان بینجامد خودداری کنیم، اظهار کرد: راننده قانونمند در هر شرایطی قانون را رعایت و ضمن حفظ ادب و متانت خود، با احتیاط رانندگی می‌کند.

جباری‌زادگان با بیان اینکه رعایت فاصله ایمن و مناسب طولی و عرضی با سایر خودروها، احتمال تصادفات را کاهش می‌دهد و از این‌رو نباید با فاصله اندک و به اصطلاح «آینه به آینه» و «سپر به سپر» به تعقیب و گریز با خودروها بپردازیم، تصریح کرد: اگر در خط سرعت می‌رانیم و راننده‌ای می‌خواهد از ما سبقت بگیرد، به وی اجازه بدهیم تا به راحتی از کنارمان عبور کند.

 

وی با تأکید بر اینکه باید از نشان‌دادن حرکات بی‌مورد دست و صورت به دیگر رانندگان خودداری کنیم و اصولا هنگام رانندگینیازی به برقراری تماس چشمی با سایر رانندگان به‌ویژه رانندگان خشمگین نداریم، خاطرنشان کرد: همچنین باید از استفاده نادرست از بوق اجتناب کنیم و فراموش نکنیم که بوق، ابزاری ارتباطی است و وسیله‌ای برای تنبیه رانندگان دیگر نیست.

اگر اشتباه کردیم عذرخواهی کنیم.

این کارشناس برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه اگر راننده‌ای شما را به مبارزه طلبید و با حرکات خود سعی در تحریک شما داشت، باید بدون توجه به او به راه خود ادامه دهیم و حتی اگر با وی هم‌مسیر بودیم، راه خود را تغییر دهیم، اظهار کرد: اگر در این میان احساس کردیم که مقصر هستیم، باید اشتباه خود را به راحتی بپذیریم و از راننده مقابل عذرخواهی کنیم.

جباری‌زادگان با بیان اینکه باید از تصمیم‌گیری شتاب‌زده در رانندگی خودداری و خونسردی خود را در هر حال حفظ کنیم، تصریح کرد: شاید راننده مقابل، راه خود را گم کرده باشد و به دنبال نشانی می‌گردد یا اینکه در رانندگی از مهارت کافی برخوردار نیست و از این‌رو باید بردباری خود را افزایش دهیم و هیچ گاه سعی نکنیم عمل رانندگان دیگر را تلافی کنیم.

 

وی با تأکید بر اینکه قبل از سبقت گرفتن یا هر گونه تغییر مسیر ناگهانی، باید راهنما بزنیم و از سد معبر هنگام حرکت یا توقف خودرو خودداری کنیم و به ویژه مقابل در پارکینگ دیگران پارک نکنیم، اضافه کرد: همچنین زمانی که خواب‌آلود، خسته و خشمگین هستیم نباید رانندگی کنیم، چرا که این عوامل می‌توانند بر نحوه رانندگی ما تأثیر منفی بر جای بگذارند.

موبایل، «عامل پنهان» حوادث ترافیکی است

این کارشناس برنامه‌ریزی شهری، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی اعم از صحبت با این وسیله یا ارسال و دریافت پیام را یکی از دلایل و عوامل اصلی رانندگی پر خطر و وقوع تصادف در رانندگی دانست و گفت: امروز موبایل به «عامل پنهان» تصادفات رانندگی تبدیل شده و در شرایطی که در بین عوامل خطرساز رانندگی، سهمی برای آن در نظر گرفته نشده اما امروز بیشترین نقش را در بروز حوادث ترافیکی دارد.

جباری‌زادگان با بیان اینکه اگر با راننده عصبانی روبه‌رو شدیم، بهترین کار این است که هوشیارانه از واکنش نسبت به او خودداری کنیم و به یاد داشته باشیم رفتاری که عمدی به نظر می‌رسد، ممکن است صرفا یک اشتباه سهوی در رانندگی باشد، تأکید کرد: حتی اگر رفتار تهاجمی راننده مقابل عامدانه هم باشد، بهترین کار این است که از هر گونه تماس چشمی با او اجتناب کنیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی بر نحوه رانندگی بسیاری از رانندگان که تحت فشار قرار دارند، تأثیر منفی بر جای می‌گذارد، خاطرنشان کرد: هنگام رانندگی در تابستان باید یک بطری آب خنک به همراه داشته باشیم و ضمن استفاده از کولر خودرو، درجه آن را طوری تنظیم کنیم که اختلاف دمای داخل خودرو با بیرون آن بیش از 6 درجه نباشد.

قبل و بعد از تحویل خودرو

وقتی مشتری برای تحویل خودرو مراجعه می کند باید به چند نکته توجه داشته باشد. مهندس فریبرز زینالی، مدیر مهندسی خودروی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در گفت و گو با جام جم ضمن تائید این موضوع می گوید: خودروهایی که به مشتری تحویل داده می شود باید فرآیند موسوم به PDS یا Pre Delivery Service را پشت سر گذارد. این فرآیند به این معنی است که پیش از تحویل خودرو به مشتری، مجموعه ای از فعالیت ها و کارکردهای خودرو در بخش های عملکردی خودرو مورد بررسی قرار می گیرد تا مطمئن شویم خودرو با عملکرد کامل و صحیح در اختیار مشتری قرار می گیرد. فرآیند دیگری وجود دارد که تحت عنوان Handover از آن نام برده می شود. به این معنی که مشتری به مدت 30 تا 40 دقیقه در زمینه عملکرد خودرو تحت آموزش قرار می گیرد تا با عملکرد آن آشنا شود. گاهی مشتری خودرویی می خرد که ممکن است با سیستم عملکرد آن آشنا نباشد. در این فرآیند درباره عملکرد قسمت های مختلف خودرو مانند چگونگی باز شدن در صندوق عقب، قفل کردن شیشه های عقب خودرو یا عملکرد سیستم تهویه خودرو، سیستم صوتی و امکاناتی که در داخل خودرو تعبیه شده است اطلاعاتی در اختیار خریدار قرار می گیرد. هدف از فرآیند Handover آشنایی مشتری با خودروی جدید خریداری شده و امکانات مختلف آن است. بنابراین اگر خریدار در آینده با علائم هشداردهنده ای روبه رو شود یا بخواهد از عملکرد های مختلف در نظر گرفته شده برای خودرو استفاده کند با این موضوعات آشنایی کامل دارد. در حقیقت این فرآیند آموزش ابتدایی موضوعات مرتبط با خودرو به خریداران است.

مشتری دقت داشته باشد

این کارشناس خودرو در ادامه با اشاره به اهمیت دو فرآیندی که پیش از این اشاره شد، می گوید: در فرآیند PDS مجموعه ای از نکات مورد توجه است. این فرآیند یک فعالیت بازرسی است که توسط نمایندگی انجام می شود و مجموعه ای از ویژگی های خودرو از فعالیت های مکانیکی و امکانات و تجهیزات جانبی و تزئینی خودرو را شامل می شود. نمایندگی موظف است بدنه خودرو را بدقت مورد بازرسی قرار دهد تا مطمئن شود هیچ گونه نشتی روغن وجود ندارد. در این فرآیند، فرمان و چراغ های خودرو هم کنترل می شود. ممکن است مشتری از جنس عملیاتی که در این فرآیند انجام می شود اطلاعاتی نداشته باشد؛ اما خروجی این فرآیند برای مشتری این است که عملکرد خودرو صحیح و سلامت باشد. در فرآیند Handover آموزش عملکردی خودرو مورد توجه است. مشتری باید هنگام تحول خودرو کلیات فرآیند PDS را مورد توجه قرار دهد تا از عملیاتی که پیش از تحویل خودرو در نمایندگی انجام شده مطلع شود. البته خودش هم می تواند بعد از تحویل خودرو نگاهی به آن بیندازد و از سالم بودن چرخ ها و میزان باد لاستیک ها، نبود هرگونه خط و خش و خوردگی در بدنه و نبود نشتی روغن در بخش های مختلف اطمینان حاصل کند.

دفترچه هایی که خوانده نمی شود

یکی دیگر از نکاتی که خریداران باید به آن توجه داشته باشند دفترچه راهنمای مشتری است. زینالی به اشاره به این موضوع تاکید می کند: هنگام خرید خودرو دو دفترچه در اختیار خریداران قرار می گیرد که یکی از آنها دفترچه راهنمای محصول است . آنچه در فرآیند Handover برای مشتری توضیح داده می شود در یک فرصت محدود ارائه می شود و خریدار می تواند اطلاعات بیشتر در این زمینه را در دفترچه راهنمای محصول مطالعه کند. بیشتر خریداران فکر می کنند با خودرو آشنا هستند و معمولا دفترچه راهنمای محصول را مطالعه نمی کنند. دومین دفترچه به سرویس ها و گارانتی خودرو مربوط است. اگر مشتری این دفترچه را بخوبی مطالعه کند درباره این که باید در چه کیلومترهایی و در چه زمان هایی برای سرویس خودرو به نمایندگی های مجاز مراجعه کند به اطلاعاتی دست پیدا می کند. در این دفترچه راهنما به عواملی که موجب باطل شدن گارانتی خودرو و اقداماتی که موجب باطل شدن شرایط گارانتی نمی شود هم اشاره شده است. علاوه بر این، به نکات ایمنی که خریداران ملزم به رعایت آن هستند و مسائل امنیتی مربوط به خودرو نیز اشاره شده است. بنابراین خریدار باید به مجموعه مسائلی که در دفترچه راهنمای محصول و دفترچه گارانتی خودرو اشاره شده توجه داشته باشد و این موضوعات را بدقت مورد مطالعه قرار دهد.

وی می افزاید: توصیه ما به خریداران خودرو این است که در مواقع تعیین شده برای سرویس خودرو به نمایندگی های مجاز مراجعه کنند . تاکید بر مراجعه به نمایندگی های مجاز تعمیر خودرو فقط به سرویس های اولیه محدود نمی شود بلکه بهتر است برای سرویس های ادواری خودرو نیز به نمایندگی های مجاز مراجعه شود، به این ترتیب مشتری می تواند مطمئن باشد قطعاتی مانند فیلترها و روغن که در سرویس تعویض می شود یا به طور کلی قطعات مصرفی در در سرویس های اولیه و ادواری مورد تائید شرکت خودروساز است. اینها مجموعه نکاتی است که خریداران خودرو و مشتریان شرکت های خودروساز باید به آن توجه داشته باشند.

یکی از دغدغه های خریداران خودرو چگونگی آب بندی خودروهای صفر کیلومتر است. شاید آب بندی واژه چندان مناسبی برای این اقدامات نباشد اما در حقیقت منظور از آب بندی، آماده کردن ابتدایی خودرو برای استفاده طولانی مدت از آن است.

کارشناسان خودرو می گویند قطعات مختلف مانند پیستون ها، رنگ ها و دیگر قسمت ها باید با کارکرد مناسب و بهینه از طریق روغن کاری مناسب هماهنگ و یکپارچه شود. گاهی به دلیل غیر همجنس بودن قطعات یک خودرو، این قطعات باید هماهنگ شود. در خودروهایی که توسط شرکت های بزرگ خودروسازی در سطح دنیا ساخته می شود قطعات خودرو پیش از نصب به طور جداگانه آب بندی و با هم هماهنگ شده است. بنابراین راننده بعد از خرید این خودرو می تواند براحتی و با سرعت و شرایط دلخواه خود رانندگی کند. بهتر است در هزار کیلومتر نخست رانندگی با این خودرو تا حد امکان فشار کمتری به خودرو وارد شود. بنابراین باید در سربالایی از دنده سنگین و مناسب بهره گرفته شود. شتاب گیری مناسب پیش از رسیدن به سربالایی راهکار مناسبی برای جلوگیری از فشار وارد شدن به خودروست. بهتر است در این مدت از دور موتور کمتر و دنده سبک تر استفاده شود.برای استفاده از پدال گاز هم محدودیت هایی در نظر گرفته شده است و هرگونه تخت گاز رفتن با خودروی ممنوع است. بعضی خریداران بعد از خرید خودروی صفر رینگ ها را تعویض می کنند که چنین اقدامی بدون نظر کارشناسی به شاسی خودرو آسیب می رساند. روغن موتور و فیلتر آن هم باید بعد از هزار کیلومتر اول تعویض شود.

اما مدیر مهندسی خودروی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در این باره نظر متفاوتی دارد. وی می گوید: در گذشته تاکید می شد خودروهای صفر کیلومتر به آب بندی نیاز دارد به این دلیل که در گذشته با توجه به فناوری هایی که در تولید خودرو مورد استفاده قرار می گرفت لازم بود برای هر خودرو در کیلومترهای اولیه رانندگی، محدودیت هایی در نظر گرفته شود. اکنون نیز طبق عادت بیشتر مشتریان سعی می کنند این موضوع را تا حد زیادی رعایت کنند اما واقعیت این است که خودروهای امروزی براساس فرآیندی طراحی شده است که از روز نخست بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد. یعنی این طور نیست که خودرو روزهای اول عملکرد ضعیف تری داشته باشد و با گذشت زمان این عملکرد بهبود پیدا کند. اما رفتارهای نابجا در رانندگی مانند شتاب گیری یا ترمز های ناگهانی که به قطعات خودرو آسیب می رساند از همان کیلومترهای ابتدایی مورد تائید نیست. شرایط استفاده مناسب از خودرو از تعاریفی است که به عنوان ضوابط گارانتی خودرو از سوی خودروسازان مورد توجه قرار می گیرد. ما خودرو را برای استفاده در شرایط عادی گارانتی می کنیم. اگر قرار باشد از خودرو برای رالی استفاده شود یا شتاب های ناگهانی به خودرو وارد شود قطعا خودرو صدمه می بیند.

آب بندی دیگر جدی گرفته نمی شود

معمولا این روزها کمتر کسی را پیدا می کنید که به آب بندی خودرو صفر کیلومتری که بتازگی خریده، اهمیت بدهد زیرا آنها بر این باورند خودروهای امروزی نیازی به آب بندی ندارند و این تصوری است که بیشتر آن دسته از افرادی که به قول معروف سن و سالی از آنها گذشته است به آن توجه دارند. این در حالی است که تعمیرکاران خودرو بر این باورند عادت های نادرست ما در استفاده بهینه از خودرو با پیامدهای بسیاری همراه است که می تواند در عملکرد خودرو اختلال ایجاد کند. یکی از این نکات، آب بندی خودروست که گرچه ممکن است بر عملکرد خودرو به طور مستقیم تاثیری نداشته باشد و پیامدهای ناشی از آن بزودی خود را نشان ندهد اما می تواند با مشکلاتی همراه باشد که با گذشت زمان خود را نشان می دهد.

به گفته تعمیرکاران خودرو بهتر است در 750 کیلومتر نخست رانندگی با یک خودرو صفر کیلومتر بویژه زمانی که بار زیادی در خودرو وجود دارد از رفتن به سربالایی های پرشیب خودداری شود. همچنین توصیه می شود دنده های اتومبیل صفر کیلومتر به گونه ای تغییر داده شود که همواره دور موتور خودرو بین 2500 تا 4000 دور قرار گیرد. بهتر است هنگام رانندگی با یک خودروی صفر کیلومتر هیچ گاه تخت گاز نروید و از حرکت در مسیرهای طولانی مانند بزرگراه ها با دور ثابت تا حد امکان خودداری کنید. در 750 کیلومتر دوم رانندگی با این خودرو جدید نیز بهتر است از شتاب گیری های سریع و تخت گاز رفتن اجتناب کنید و از دنده معکوس نیز استفاده نکنید.

قابل توجه عزیزانی که تازه شروع به یادگیری رانندگی کرده اند باید توجه داشته باشند که عادت کردن به کارهای اشتباه در راننــدگی همیشگی خواهد شد پس از همین ابتــدا سعی کنید کـه  رانندگی صحیح داشته باشید تا عادت همیشگی شما  شود
 
1ـ صبح ها که میخواهید  سوار ماشین شوید یک بازدید از موتور(روغن موتور-آب رادیاتور-روغن ترمزوغیره...) ویک نگاه هم به چرخها وعقب ماشین بیاندازید که چیزی پشت  ماشین شما نباشد
2ـ برای روشن کردن ماشین بهتره که دنده خلاص باشه و کلاج و تا ته گرفته باشید وسوئیچ را باز کنید تا صدای پمپ بنزین  از کار افتاد بعد استارت بزنید تنظیم صندلی و آینه ها و بستن کمربند قبل از حرکت لازمه
3ـ هر وقت از پارک خواستید خارج بشید با سر تان حتمی یک نگاهی به بیرون بکنید
4ـ همیشه بعد از تعویض دنده پای تان را از روی کلاج بر داشته و سمت چپ کلاج روی زمین  بگزارید به چند دلیل اول اینکه در موقع حادثه ممکنه شما ترمز و کلاج و باهم بگیرید چون پاتون روی کلاج آماده بوده و خیلی می تونه خطرناک باشه دوم اینکه باعث خراب شدن صفحه کلاج خواهد شد و سوم اینکه در رانندگی کردن تو مسافتهای طولانی پای شما زودتر خسته خواهد شد
5ـ سعی کنید از همان ابتدا که رانندگی  یاد می گیرید نگاه به پدالها و دنده ها نکنید حتی برای یک لحضه چونکه این عادت شما در سرعتهای بالا خیلی می تواند خطرناک باشد(ماشین تو سرعت 120 کیلومتر هر ثانیه تقریبا 32 متر را طی می کند)
6ـ ماشین دو تا ترمز داره اگر خواستید ترمز دستی را بخوابانید حتما ترمز پایی را بگیرید  و اگر خواستید ترمز پایی خود را رها کنید حتما ترمز دستی را بایستی بکشید و هر موقع در سربالای خاموش کردید حتما ترمزها را گرفته بعد کلاج را بگیرید در غیر این  صورت ماشین پس خواهد زد
7ـ در رانندگی همیشه احتیاط  کنید و زود عصبانی نشوید چونکه یک اشتباه می تواند سرنوشت  زندگی شما را عوض کند نگذارید رانندگی برای شما عادی شود چون که باعث کم توجهی شماخواهد شد بایستی مثل روزهای اول یادگیری رانندگیتان هوشیار باشید
8ـ در موقع پیاده شدن خود  و مسافران  ماشین حتما مراقب بوده و در را باز کنید باز شدن درب از  سمت خیابان توسط مسافرین خطرناک و از سمت شاگرد بایستی با مراقبت شما باشد (درب عقب مجهز به قفل کودک بوده می توانید از آن برای باز نشدن درب عقب سمت راننده استفاده کنید)

 

۹ـ هنگام قفل کردن ماشین  توجه داشته باشید که شیشه ها بالا باشد و در موقع استفاده از قفل مرکزی  و دزدگیر  توجه کنید که همه زبانه های قفل پایین رفته باشد گاهی اوقات یک درب باز می ماند.