• آگهی های ویژه خریدار آپارتمانتوضیحاتی در مورد پیش فروش اپارتمان و پیش خرید اپارتمان:

پیش فروش در ایران حدود ۷و۸ سالی میباشد که باب شده است و خیلی از مردم را به سمت خود کشانده تا افرادی که با بودجه محدود و کم میخواهند صاحب مسکن شوند را خانه دار کند که بزرگترین مزییت در بحث پیش فروش اپارتمان پراخت اقساطی قرارداد و وام هایی که در بحث پیش فروش گرفته میشود و کمک های بلاعوض برای پیش فروش مسکن داده میشود میتوان نام برد.

اقساط پرداختی در بحث پیش فروش تجاری بسیار سنگین تر از اقساط پیش فروش اپارتمان میباشد که علت ان بالا بودن قیمت تمام شده در پیش فروش مغازه میباشد.

بزرگترین منطقه ایران که بیشترین تعداد پیش فروش اپارتمان و پیش فروش مغازه را دارا میباشد منطقه ۲۲ تهران میباشد که با جاذبه های توریستی و گردشگری که دارد بسیاری از سرمایه گذاران کلان مسکن را به خود جذب کرده و تقریبا تمام ارگان های دولتی در منطقه ۲۲ تهران سرمایه گذاری کرده اند و بیش از ۴۰۰ پروژه فعال و در حال کار در این منطقه وجود دارد.
توضیحات در مورد قرارداد پیش خرید اپارتمان و پیش فروش اپارتمان

سوال: ایا با توجه به اینکه اپارتمان مال غیر منقوی محسوب میشود و در زمره املاک میباشد، تنظیم سند رسمی برای انعقاد چنین قراردادی لازم و ضروری است ؟

ایا تنظیم سند رسمی از شرایط صحت اینگونه قراردادهاست یا نه ؟

آیا قرارداد راجع به فروش اپارتمان ساخته نشده یک عقد تشریفاتی است یا یک عقد رضایی ؟

در تعریف قرارداد پیش فروش اپارتمان گفتیم که قراردادی است که به موجب ان فروشنده تعهد می کند اپارتمانی را مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی، ساخته و پس از تکمیل ان در موعد مقرر و در ازاء دریافت مبلغ قراردادی به خریدار تحویل نماید. این توافق و تراضی طرفین همانطوری که ذکر شد قرارداد تلقی و از لحاظ ماهیت حقوقی خرید و فروش ( بیع ) بر ان صدق می نماید. لذا با توجه به اصول کلی دارای شرایط اساسی صحت معامله می باشد.

شرایط عمومی باید در هر عقد و قراردادی صرف نظر از نوع ان موجود باشد و الا عقد و قرارداد معتبر نخواهد بود. قراردادپیش فروش اپارتمان نیز بایستی حاوی شرایط اساسی صحت معاملات بر اساس ماده ١٩٠ ق.م باشد.

قراردادهایی که واجد شرایط فوق باشد و مخالفت صریح با قوانین آمره نداشته باشد با توجه به قاعده اصاله الصحه معتبر است. فقدان یکی از شرایط مزبور گاهی سبب بطلان قرارداد و گاهی موجب عدم نفوذ ان می گردد. مثلا فقدان قصد، عقد را باطل می کند ولی فقدان رضا و اهلیت در بعضی موارد سبب عدم نفوذ قرارداد می گردد. بنابراین می توان گفت مجموعا قراردادها از حیث تاثیر وجود و عدم وجود شرایط اساسی به سه دسته تقسیم می گردد:

۱- قرارداد غیر نافذ، قراردادی است که فاقد بعضی از شرایط باشد مانند قراردادی که مکره واقع می سازد که به علت فقدان رضا، غیر نافذ است. قرارداد غیر نافذ، باطل و کان لم یکن نیست ولی صحیح و معتبر هم نمی باشد و در حالت عدم نفوذ اثر خقوقی ندارد، این قرارداد می تواند با الحاق رضایت بعدی از جانب کسی که رضایت او شرط است کامل شده و اثار حقوقی خود را ایجاد کند.

(الف) قصد و رضای طرفین

۲- قرارداد صحیح، قراردادی است که علاوه بر شرایط اختصاصی خود، تمام شرایط اساسی معاملات را دارا باشد. قرارداد صحیح تمام اثار حقوقی خود را ایجاد می کند.

۳- قرارداد باطل، قراردادی است که فاقد بعضی از شرایط مندرج در ماده ١٩٠ ق.م باشد. مانند قراردادی که در ان مورد معامله معین نباشد.

(۱-۳) رکن اساسی هر توافقی که به منظور ایجاد یک اثر حقوقی بین دو یا چند نفر انجام میگیرد ( اراده ) ایجادکنندگان ان میباشد و در صورت فقدان وجود اراده هر یک از متعاقدین عقد باطل می شود. در قرارداد پیش فروش اپارتمان نیز توافق دو اراده به نحوی که هر یک چیزی را بخواهد که ان دیگری نیز خواهان ان است، ضروری است.

چنانچه در ماده ١٩٠ قانون مدنی قصد و رضای متعاقدین به عنوان اولین شرط اساسی انعقاد هر عقدی مذکور افتاده و در ماده ٣٣٩ ق.م در عقد بیع نیز، توافق اراده های بایع و مشتری به صراحت ذکر گردیده است. انعقاد هر قراردادی پیش از تصور موضوع ان ممکن نیست. فرض کنیم کسی می خواهد مالی را خریداری کند. نخست قرارداد را با همه ارکان، عناصر و نتایج ان در ذهن مجسم و در این هنگام منافع و مضار ان مال را با یکدیگر می سنجد و پس از برتری منافع ان بر مضارش اشتیاق به ملکیت ان مال پیدا میکند، اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا شده و نفس از سوی انشاء مفاد ان قرارداد میکشاند ” رضا ” نامیده میشود. قصد ایجاد عمل حقوقی در عالم ذعن میباشد که گاهی از ان به قصد انشاء تعبیر شده است.

در ماده ١٩١ قانون مدنی امده: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. قصد غیر از رضا می باشد گاهی این دو با هم اشتباه می شوند. همچنان که اثار این دو و فقدان ان ها با هم متفاوت می باشد.

فقدان قصد سبب بطلان قرارداد است، در صورتی که فقدان رضا سبب عدم نفوذ قرارداد خواهد بود. برای تشخیص ماهیت قصد و متمایز بودن ان از عناصر رضا لازم است مراحل مختلف روانی کسی را که قصد خرید واحد مسکونی یاآپارتمان تا تنظیم قرارداد را دارد، از نظر فعل و انفعالات دماغی بررسی کنیم: …

 

۱- مرحله تدبیر و سنجش: در این مرحله شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و دواعی گوناگون را با هم مقاسیه میکند.

۲- مرحله تصور: در این مرحله ابتدا تصویر عمل خرید اپارتمان یا مسکن در ذهن نقش می بندد. این مرحله ارادی نیست و خطور ان قهری خواهد بود. در اغاز همه عناصر همه عناصر قرارداد پیش فروش مورد نظر و نتایج ان در ذهن تصور می شود، به موضوع و تعهد هایی که از ان بوجود می اید می اندیشد. این دور نما، محرک اراده می شود، اگر اشتباهی در این مرحله رخ دهد موجب بطلان یا عدم نفوذ ان قرارداد می گردد. بنابراین مرحله ادراک یا تصور نخستین گام تصمیم و سنگ زیرین بنای کار ارادی است. مثال: خریدار پس از قصور و اطلاع از شرایط قرارداد و اوصاف مورد معامله و ملاحظه نقشه های ساختمانی، سود و زیان ان ار مورد سنجش قرار می دهد و با مقایسه سرانجام انچه را که به سود خود می بیند انتخاب نموده و راضی به تنظیم قرارداد می شود. این مرحله اختیاری است و شخص بایستی در محیطی ازاد دست به انتخاب زند و در مورد نتایج اقتصادی اقدامات خویش اندیشه و تدبیر نماید. این در حقیقت همان تمایل و رضا است. در اینجا تردید پایان یافته و جزم جانشین ان می شود. این چگونگی نفس را حکیمان ” اراده ” می خوانند و انچه را که باعث کشش ذهن به سوی این انتخاب نهایی شده است حقوق دانان ” جهت ” می نامند. تا این مرحله هنوز از قصد انشای معامله نشانی وجود ندارد و برخلاف انچه که گاهی تثور می شود، تصمیم مذکور غیر از قصد انشاء است. زیرا، این تصمیم سازنده و خالق عقد نیست و صرفا یک امادگی روانی برای ایجاد عقد در اینده می باشد. ۳- مرحله اجرای تصمیم: به دنبال تصمیم، خریدار در صدد اجرای ان و برای رسیدن به انچه که مایل گردیده است، شروع به انجام یک سلسله اعمال مقدماتی میکند. ۴- مرحله تصمیم: پس از سنجش و بررسی سود و زیان، چنانچه خریدار، خرید اپارتمان را به مصلحت بداند تصمیم به تنظیم قرارداد می گیرد. مثال: به یک اژانس معاملات ملکی مراجعه و با مشاورین و کارشناسان مسکن به گفتگو می نشیند، درباره مورد معامله، خصوصیات و شرایط ان، قیمت مورد معامله و نحوه پرداخت ان مذاکره می کند یا اینکه به دفتر فروش شرکت یا سازندگان واحد های اپارتمانی مراجعه و نمونه قراردادهای انها را بررسی و مطالعه میکند. تا اینجا هنوز عمل حقوقی که ضمانت اور باشد انجام نگرفته است و عدول از تصمیم اشکالی ندارد. چنانچه مایل به خرید باشد و با فروشنده به توافق برسد، پس از تهیه مقدمات در دفتر فروش حاضر شده و بر اساس قراردادهایی که معمولا از پیش تهیه شده است توافق نموده و مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید. در این مرحله، طرفین قراداد با امضای مندرجات قرارداد با اگاهی و قصد تشکیل معامله، تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع ( خرید اپارتمان ساخته نشده ) اجرا میکند. این اراده و قصد طرفین معامله، در هنگام امضای قرارداد، همان قصد انشاء است که سازنده عقد می باشد و در این نوع قراردادها نیز بوسیله قرار دادن امضا در ذیل قرارداد، ابراز می شود. بزرگترین منطقه ایران که بیشترین تعداد پیش فروش اپارتمان و پیش فروش مغازه را دارا میباشد منطقه ۲۲ تهران میباشد که با جاذبه های توریستی و گردشگری که دارد بسیاری از سرمایه گذاری کلان مسکن را به خود جذب کرده و تقریبا تمام ارگان های دولتی در منطقه ۲۲ تهران سرمایه گذاری کرده اند و بیش از ۴۰۰ پروژه فعال و در حال کار در این منطقه وجود دارد.

 

خرید آپارتمان، سرمایه گذاری در بازار مسکن

در سال‌های اخیر عوامل بسیاری باعث شده تا مردم به آپارتمان نشینی روی بیاورند. مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش جمعیت، و گرانی خانه‌ های ویلایی و حیاط‌دار از جمله عواملی است که باعث شده تا بیشتر مردم آپارتمان‌ها را برای زندگی انتخاب کنند وهنگام اجاره یا خرید ملک، آپارتمان را انتخاب کنند. این افزایش تقاضا، خرید آپارتمان را به یکی از مهمترین چالش‌های زندگی هر فرد تبدیل کرده است. خرید آپارتمان برای بسیاری از افراد، علاوه بر رفع نیاز مسکن و فراهم آوردن محیطی مناسب برای آسایش و امنیت خانواده، به منزله یک نوع سرمایه گذاری به حساب می‌آید. بسیاری از افراد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌عنوان یک سرمایه‌‌گذاری مطمئن انتخاب می‌کنند. اما باید توجه داشت که هنگام خرید آپارتمان و یا اجاره آن باید نهایت دقت را داشته باشید زیرا ممکن است سال‌ها درآن زندگی کنید و یک انتخاب اشتباه و یا حتی نادیده گرفتن نکته‌های کوچک، در دراز مدت مشکلات بسیاری برای شما به وجود آورد.

 

نکاتی که باید قبل از خرید آپارتمان به آن دقت داشت

قبل از خرید خانه بهتر است درباره منطقه آن تحقیق کرده و از قیمت ملک در آن منطقه آگاهی کامل داشته باشید، از هزینه‌های جانبی آن مانند مالیات، کمیسیون آژانس، هزینه های مربوط به سند یا دفاتر ثبت و یا هزینه‌های آتی همپون شارژ ماهیانه آپارتمان نیز اطلاعات کسب کنید .

به تعداد کل واحدهای یک آپارتمان و تعداد واحدهای موجود در هر طبقه دقت کنید. چراکه شلوغی و سر و صدای بیش از اندازه آرامش شما را صلب می‌کند.

در هنگام خرید آپارتمان یا اجاره آن به سیستم تهویه و آب و فاضلاب دقت کنید. همچنین سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی آپارتمان را به خوبی بررسی کنید چراکه این عوامل علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی آسایش خانواده را در فصل گرما و سرما تامین می‌کند.

نمای ساختمان اولین چیزی است که به چشم می‌آید. نما باید علاوه بر زیبایی، از دوام و استحکام برخوردار باشد. جنس پوشش دیوارها و کفپوش خانه نیز بسیار مهم است. بهتر است دیوارها قابل شست و شو باشند. همچنین کفپوش خانه علاوه بر زیبایی، باید عناصر دیگری را نیز دارا باشد. مثلا جنس آن باید طوری باشد که به راحتی بتوان آن را تمیز کرد. نکته بعدی کیفیت کابینت‌های آشپزخانه است. باید به طرز قرارگرفتن و جنس کابینت‌ها نیز دقت کرد. به عنوان مثال کابینت های ام دی اف(MDF) از دوام زیادی برخوردارند و در طولانی مدت به صرفه‌تر هستند.

وجود بالکن، انباری و پارکینگ هم برای هر آپارتمانی ضروری است و باید هنگام خرید خانه به آن ها توجه کرد.

 

1- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی کنید آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته باشد.
 
2- تطبیق مشخصات: مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع با آنچه در سند آمده یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد.
 
3- کد رهگیری: هیچ ملکی را بدون اخذ کد رهگیری معامله نکنید چون ممکن است قبلا از شما فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد در اینصورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است. مگر اینکه مطمئن شوید بدون کد رهگیری مشکلی برای شما ایجاد نمی شود آنهم در نقاطی که الزامی نشده. والا باید اقدام به در دعوای فروش مال غیر و کلاهبرداری نمایید.
 
4- امکان انتقال: حتما توجه داشته باشید ملک از جهت قانونی قابلیت انقال را به نام شما داشته باشد چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف و یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و درسر ساز شود.
 
5- وکالتنامه: خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی شود اما اگر ملکی را با وکالتنامه می خرید دقت کنید وکالتنامه کاری نباشد چون حق فروش ندارد بلکه باید اجازه فروش و دریافت ثمن معامله در وکالتنامه از سوی موکل داده شده و ضمنا مدت وکالتنامه معتبر باشد.
 
6- شرط فسخ: هنگام تنظیم قرارداد موارد احتمالی را که ممکن است امکان انتقال نباشد را به صورت خیار فسخ برای خود شرط کنید و برای آن می توانید خسارت نیز تعیین نمایید.مثلا اگر بعداز معامله مشخص شد ملک متعلق به غیر و شخص ثالثی است ضمن فسخ قرارداد از فرشنده خسارت دریافت کنید.اما بسیاری از افراد کلیه خیارات قانونی را در قرارداد ساقط می کنند که با این شرط حق هر گونه فسخی را از خود سلب می نمایند و یا نهایتا قرارداد فسخ می شود ولی خسارت نمی توانند دریافت کنند.