• تعرفه ثبت آگهی ویژه

 •  

  نوع آگهی درصد نمایش یک ماه دو ماه سه ماه شش ماه یک ساله
  رایگان % 1 0 0 0 0  
  ویژه لینک دار % 15 6000 9000 13000 27000 54000
  یک ستاره % 25 25000 37500 56000 112500 225000
  دو ستاره % 38 37000 55500 83000 166500 333000
  سه ستاره % 50 50000 75000 112500 225000 450000
  چهار ستاره % 63 62000 92000 139500 279000 558000
  پنج ستاره % 75 75000 112500 167000 337000 675000
  شش ستاره % 87 87000 130000 195000 386000 783000
  هفت ستاره % 100 100000 150000 225000 450000 900000
  توضیح : همه قیمت ها به تومان می باشد

  باسفارش آگهی هفت ستاره دوماه صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

   

   

   


  باسفارش آگهی شش ستاره سه ماه صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

   


   

   باسفارش آگهی پنج ستاره شش ماه صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

   

   


  باسفارش آگهی چهارستاره یک ساله صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

   


   

  با سفارش آگهی سه ستاره یک ساله با 60% تخفیف صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

  با سفارش آگهی دو ستاره یک ساله با 40% تخفیف صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.

  با سفارش آگهی یک ستاره یک ساله با 20%تخفیف صاحب پنل ویژه به مدت یک ساله شوید.